Cytaty z Biblii

 

Najbardziej znane cytaty z Biblii

„Bóg jest miłością.” – 1 Jana 4:8

„Nie bój się, jestem z tobą.” – Izajasza 41:10

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.” – Mateusza 22:39

„Błogosławieni cisi, albowiem oni nasłuchają królestwa niebieskiego.” – Mateusza 5:3

„Szukajcie a znajdziecie.” – Mateusza 7:7

„Nie bój się, mała trzoda, albowiem Ojcowi waszemu przypadło w udziale królestwo niebieskie.” – Mateusza 10:31

„Nie wszystko, co widać, jest prawdziwe; nie wszystko, co słychać, jest prawdziwe.” – Ezechiela 13:2

„Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” – 1 Jana 4:16

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Jana 15:13

„Wierzysz w Boga, uwierz też we mnie.” – Jana 14:1

„Nie można służyć Bogu i mamonie.” – Mateusza 6:24

„Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie błądź, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, pomogę ci, podtrzymam cię dłonią prawicą.” – Izajasza 41:10

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” – Mateusza 16:24

„Nikt nie może dwom panom służyć.” – Mateusza 6:24

„W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa bądźcie wszyscy jednomyślni i jednogłośni.” – 1 Korintian 1:10

„Bóg jest światłością, a w nim nie ma żadnej ciemności.” – 1 Jana 1:5

Cytaty z Biblii wykorzystywane w filmach

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą.” – Izajasza 41:10 (film „Narnia: Lew, Czarownica i Stara Szafa”)

„Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” – 1 Jana 4:16 (film „Dziennik Bridget Jones”)

„Nie bój się, mała trzoda, albowiem Ojcowi waszemu przypadło w udziale królestwo niebieskie.” – Mateusza 10:31 (film „Człowiek na Krawędzi”)

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Jana 15:13 (film „Piąty Element”)

„Wierzysz w Boga, uwierz też we mnie.” – Jana 14:1 (film „Matrix”)

„Bóg jest miłością.” – 1 Jana 4:8 (film „Sześć Lat Później”)

„Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie błądź, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, pomogę ci, podtrzymam cię dłonią prawicą.” – Izajasza 41:10 (film „Władca Pierścieni: Powrót Króla”)

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” – Mateusza 16:24 (film „Dead Man Walking”)

„Błogosławieni cisi, albowiem oni nasłuchają królestwa niebieskiego.” – Mateusza 5:3 (film „Gdzie jest Bobby?”)

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.” – Mateusza 22:39 (film „Forrest Gump”)

„W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa bądźcie wszyscy jednomyślni i jednogłośni.” – 1 Korintian 1:10 (film „Za wszelką cenę”)

„Szukajcie a znajdziecie.” – Mateusza 7:7 (film „Za wszelką cenę”)

Cytaty z Biblii wykorzystywane w literaturze

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Jana 15:13 (książka „Romeo i Julia” Williama Shakespeara)

„Szukać prawdy i jej słuchać, to jest najważniejsze.” – Jeremiasza 29:13 (książka „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena)

„Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie błądź, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, pomogę ci, podtrzymam cię dłonią prawicą.” – Izajasza 41:10 (książka „To nie jest kraj dla starych ludzi” Cormac McCarthy)

„W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa bądźcie wszyscy jednomyślni i jednogłośni.” – 1 Korintian 1:10 (książka „Wielki Gatsby” F. Scotta Fitzgeralda)

„Nie ma sprawiedliwego, ani choćby jednego; nie ma nikogo, kto by rozumiał, nie ma nikogo, kto by szukał Boga.” – Rzymian 3:10-11 (książka „Niebo i Piekło” Aldousa Huxleya)

„Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” – 1 Jana 4:16 (książka „Buntownik bez powodu” Johna Steinbecka)

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.” – Mateusza 22:39 (książka „Frankenstein” Mary Shelley)

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.” – Mateusza 7:1 (książka „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcel Prousta)

„Nie zważajcie na nie, albowiem nie widzą oni tego, co wy widzicie.” – Mateusza 13:13 (książka „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego)

„Błogosławieni cisi, albowiem oni nasłuchają królestwa niebieskiego.” – Mateusza 5:3

Cytaty z Biblii wykorzystywane w kryminałach

„Oko za oko, ząb za ząb.” – Księga Wyjścia 21:24

„Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno.” – Księga Powtórzonego Prawa 20:7

„Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie.” – Księga Powtórzonego Prawa 5:7

„Kto by pożyczył pieniądze ubliżającemu, temu nie będzie oddana.” – Psalm 15:5

„Nie zabijaj.” – Dekalog, Księga Powtórzonego Prawa 5:17

„Nie kradnij.” – Dekalog, Księga Powtórzonego Prawa 5:19

„Nie mów fałszywego świadectwa.” – Dekalog, Księga Powtórzonego Prawa 5:20

„Nie pożądaj żony bliźniego swego.” – Dekalog, Księga Powtórzonego Prawa 5:21

„Nie pożądaj mienia bliźniego swego.” – Dekalog, Księga Powtórzonego Prawa 5:21

„Nie zazdrość grzesznemu, bo Bóg jest jego pomstą.” – Księga Proroka Habakuka 2:5

„Nie ujmujcie słowu prawdy.” – Księga Efezjan 4:25

„Nie uczynisz sobie rycin ani żadnego podobizny tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią.” – Księga Powtórzonego Prawa 20:4

„Nie będziesz chodził z fałszywymi wargami.” – Księga Proroka Psałterza 17:1

„Nie będziesz miał w sercu nienawiści przeciw bratu swego.” – Księga Powtórzonego Prawa 19:17

„Nie będziesz się zawsze gniewał na brata swego.” – Księga Powtórzonego Prawa 19:17

Cytaty z Biblii wykorzystywane w piosenkach

„Boże, ocal nas, bądź naszą tarczą.” – Psalm 28:7

„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego.” – Credo, Symbol Wiary

„Bądźcie blisko Boga, a Bóg będzie blisko was.” – Jakub 4:8

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą.” – Izajasz 41:10

„Bądź wesoły w nadziei, cierpliwy w ucisku, wytrwały w modlitwie.” – Księga Rzymian 12:12

„Boże, Ty jesteś moim Bogiem.” – Psalm 63:1

„Miłość bliźniego swego jako siebie samego.” – Ewangelia wg św. Mateusza 22:39

„Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.” – Psalm 23:1

„Ufam Tobie, Boże.” – Psalm 56:3

„Niech się raduje serce twoje, a niech się weseli noga twoja.” – Księga Proroka Izajasza 55:12

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą.” – Izajasz 41:10

„Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce.” – Psalm 34:18

„Bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni zgody, bracia.” – 1 Księga Koryntian 1:10

„Niech się raduje serce twoje, a niech się weseli noga twoja.” – Księga Proroka Izajasza 55:12

„Bóg jest miłością.” – 1 List do Koryntian 13:8

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą.” – Izajasz 41:10

„Bądźcie blisko Boga, a Bóg będzie blisko was.” – Jakub 4:8

„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego.” – Credo, Symbol Wiary

„Boże, Ty jesteś moim Bogiem.” – Psalm 63:1

„Niech błogosławi Cię Pan i niech Cię strzeże.” – Księga Powtórzonego Prawa